LIVE FACEBOOK MENGENA MICROBIT FUTURE SKILL LEARNING FOR ALL FS4A SIRI 3

Aktiviti terkini | 28 Mei 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Bukit Payong

Tujuan :
• Memberi pendedahan kepada komuniti setempat mengenai pembelajaran digital baru.
• Memperkukuhkan kemahiran ‘Computational Thinking’.
• Merupakan program kemahiran pembelajaran digital masa depan (Future Skills Learning).

Kelebihan Aktiviti :

• Memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mengetahui kewujudan Pusat Internet serta fungsi sebagai Pusat Informasi maklumat.
• Pelajar dapat mempelajari modul-modul pembelajaran digital.
• Pelajar dapat memperkukuhkan kemahiran ‘Computational Thinking’.
• Menggalakkan tahap pemahaman dan penguasaan pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran (PDP) interaktif , praktikal dan menyeluruh.
• Modul- modul pembelajaran berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Modul Pengaturcaraan subjek Reka Bentuk Teknologi (RBT) bagi sekolah Rendah , Asas Sains Komputer (ASK) dan Sains Komputer (SK) bagi sekolah Menengah.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :