LIVE FACEBOOK MENGENAI KEMPEN KLIK DENGAN BIJAK (KDB) :TIDAK PASTI JANGAN KONGSI

Aktiviti terkini | 4 Jun 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Bukit Payong

Tujuan :
• Memberi pengetahuan kepada komuniti serta warga facebook mengenai kempen Klik Dengan Bijak
• Memberi pendedahan dan penerangan mengenai kempen tidak pasti jangan kongsi.
• Memberi penerangan mengenai cara melayari internet dengan selamat dan bertanggungjawab.

Kelebihan Aktiviti :

• Melahirkan pengguna media social yang berhemah serta beretika.
• Melahirkan komuniti yang celik digital dengan arus zaman teknologi masa kini
• Menjalinkan hubungan interaktif dengan warga media social.
• Melahirkan kesedaran kepada pengguna media social mengenai kesahihan sesuatu berita.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :